УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

В периода 11 – 13.04.2016 г. в Мултифункционална спортна зала „Арена Армеец”, гр. София, Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи планира провеждането на кръгла маса „Спортът и ти печелите” по ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”.

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001 в партньорски консорциум от 8 държави и 12 партньора. Повече информация за партньорите в секция: ПАРТНЬОРИ.

Темата на кръглата маса е „Ролята на спорта и физическата активност като инструменти за справяне със социалните, икономическите и екологичните въпроси, пред които е изправен ЕС.”

Продължителността на кръглата маса е един ден. Втория ден ще се проведе „Форум за намиране на партньорско сътрудничество в областта на спорта.”

Предварителна програма:

Ден 1. Регистрация. Начало: Спортът – инструмент за социални, икономически и екологични промени. Дискусионен панел. Сътрудничество за съвместен успех. Ден 2. „Форум за намиране на партньорско сътрудничество в областта на спорта.”

Кръглата маса е подходяща за експерти по спортни проекти или добро управление в спорта, експерти – представители на спортни федерации, асоциации или неправителствени организации с национални и транснационални дейности, учители, здравни експерти, представители на бизнеса, неправителствени организации и медии.

За актуална информация относно датата на събитието следете секция: НОВИНИ или се свържете с екипа за управление на проекта, като посетите секция: КОНТАКТИ.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.