На 10.03.2016 г. от 18:30 ч. в х-л „Стражите” в град Банско, Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Откриваща конференция по ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“.

bsfdlrg 010

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001 в партньорски консорциум от 8 държави и 12 партньора. Повече информация за партньорите в секция: ПАРТНЬОРИ.

Анатоли Илиев, Председател на управителния съвет на Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи, представи програма ЕРАЗЪМ + и възможностите за финансиране на дейности в областта на спорта. Участие в конференцията взеха и представители на партньорската организация АБАТ – Македония. Присъстващите бяха запознати с проекта СПОРТ ЗА ВСИЧКИ, финансиран с помощта на програма ЕРАЗЪМ +.

IMG_0580

Представени бяха партньорите, дейностите, експертите в екипа на проекта и календар на предстоящите събития. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в областта на спорта

На събитието присъстваха медии, неправителствени организации, представители на образователни и социални институции, държавни администрации и граждани.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

bsfdlrg 034     IMG_0565

IMG_0548     IMG_0546

bsfdlrg 029     IMG_0579

bsfdlrg 035     bsfdlrg 008

IMG_0529     bsfdlrg 004