УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

На 10.03.2016 г. (четвъртък) от 18:30 ч. в х-л „Стражите” в град Банско, Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи провежда Откриваща конференция по ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“.

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001 в партньорски консорциум от 8 държави и 12 партньора. Повече информация за партньорите в секция: ПАРТНЬОРИ.

Програма:

18:30 РЕГИСТРАЦИЯ

19:05 Представяне на програма ЕРАЗЪМ + и възможностите за финансиране на дейности в областта на спорта – А. ИЛИЕВ, Председател на управителен съвет на Федерацията

19:10 Представяне на програма ЕРАЗЪМ + и възможностите за финансиране на дейности в областта на спорта

19:20 Представяне на проект СПОРТ ЗА ВСИЧКИ, финансиран с помощта на програма ЕРАЗЪМ +. Партньори, дейности. С участието на представители на партньорската организация АБАТ – Македония

19:30 Представяне на експертите в екипа на проект СПОРТ ЗА ВСИЧКИ и календар на предстоящите събития. Възможности за сътрудничество. Кафе пауза.

19:45 Въпроси и отговори. Сътрудничество в областта на спорта

Събитието е отворено за: медии, неправителствени организации, представители на образователни и социални институции, държавни администрации, граждани.

Участието е безплатно. Осигурени са транспорт и нощувки за участниците. За повече информация и връзка с екипа за управление на проекта, моля посетете секция: КОНТАКТИ.

Заповядайте !

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.